13ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λύσης  - Τα Προβλήματα
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Χρόνος σκέψης 180'
1   2   3
   
#2   #2   #3
4   5   6
   
#3   #4   #6
7   8   9
   
=   +   h#3   3.1.1.1
10   11   12
   
h#5   2.1.1.1   s#3   s#5
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ