ΝΕΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΟΙΚΙΛΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
  14th International Solving Contest 2018 - ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

        ΑΡΧΙΚΗ

 
Κατηγορία Α' (ΕΛΟ 1700+)
Χρόνος σκέψης 240'   { 120' ο 1ος γύρος (πρβ. 1-6) & 120' ο 2ος (πρβ. 7-12) }
1   2   3
   
#2   #3   +
4   5   6
   
H#5  2 sol.   #4   S#3
7   8   9
   
#2   #3   =
10   11   12
   
H#3   b) -Qc7   #10   S#4
         
Κατηγορία Β' (ΕΛΟ -1700)
Χρόνος σκέψης 240'   { 120' ο 1ος γύρος (πρβ. 1-4) & 120' ο 2ος (πρβ. 5-8) }
1   2   3
   
#2   #2   #3
4   5   6
   
#5   =   H#2   4 sol.
7   8   9
   
#2   #2   #3
10   11   12
   
#4   +   S#2
 
Κατηγορία U13
Χρόνος σκέψης 120'
1   2   3
   
#2   #2   #2
4   5   6
   
#2   #3   =
ΛΥΣΕΙΣ
 
ΔΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ