ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

                             

ΑΡΧΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Λύσεις Προβλημάτων

 
 (1)
Heinonen Unto, ST 2002, 1st Prize
 

 1. Qg5! (5) απειλή 2.Qd8 #  1. ...c5/f6  2. Rd5/Re6 #

 
(2)
Chocholouš, Jiři Tidskrift för Schack, 1903, 2nd Prize
 

 1. Be3! (1) απειλή  2. Rf3 (Qf4 #) d4  3. Qxd4 # (1)

 1. ... Rf2  2. Rxf2 (1) d4  3. Qxd4 #
 1. ... c5  2. Bxc5 (1) bxc5  3. Qb8 #
 1. ... Bxa6  2. Rf5+ (1) Kxf5  3. Qf4/Qe7 #
 
(3)
Juchli J, Augsburger Abendzeitung 1885
 
 1. Ba8! zugzwang (1)

 1. ... Sa3  ̴   2. Sc6+ Ke4  3. Sa5+ (0.5) Ke5  4. Sxc4 #

 1. ... Sg1  ̴   2. Sc6+ Ke4  3. Sd4+ (0.5) Ke5  4. Sxf3 #

 1. ... h2  2. Bxg2 Sf3  3. Sc6+ (0.5) Ke4  4. Rd4 #
 1. ... c3  2. Sc6+ Ke4  3. Sb4+ (0.5) Ke5  4. Sxd3 #
 1. ... b5  2. Bd5 Kd4  3. Sc6+ (0.5) Kc5 4. Be3 #
                2. ... exd5  3. Re7+ (0.5) Kd6/Kd4  4. Bb4/Be3 #
 1. ... f7  ̴   2. Sc6+ Ke4  3. Se7+ (0.5) Ke5  4. Sg6 #
 1. ... Bh7  2. Sc6+ Ke4  3. Sd8+ (0.5) Ke5  4. Sxf7 #
 
(4)
Michelet Paul, BCM 2010
 
 1. Se3+ (1) Ke5/Kf4  2. Be4! (1) Kxe4  3. Sd1!! (2) Bxd1  4.Ka3
 (d1Q/R πατ) d1B  5. Kb2 Sd2  6. Kc1 (1) =
 
(5)
Feather C, Broodings 2008
 
 1. Sxe6 Bd8  2. Sg7 e6  3. Ke5 e7  4. Kf6 e8Q # (2.5)
 1. Sxf6 exf6  2. Bh7 f7  3. Kf5 f8Q+  4. Kg6 Sf4 # (2.5)
 
(6)
Zabunov, Vladimir N.
 
 1. Re8! (1) απειλή 2. Qe7+ Kxc6  3. Qc5+ bxc5 #
 1. ... Sxe3  2.Rg4+ Rf4  3. Sf5+ (1) Sxf5 #
 1. ... c3  2. Rf5+ Rf4  3. Rd5+ (1) Qxd5 #
 1. ... Rh7  2. Rxf6+ Rf4  3. e7+ (1) Bxf6 #
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τελική κατάταξη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Νο 1 Νο 2 Νο 3 Νο 4 Νο 5 Νο 6 ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ

ΘΕΣΗ

 Σπηλιάδης Αθανάσιος 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 4.0 14.0 132΄ 1
Τερζής Φίλιππος 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05.0 130΄
Σμπούκης Κωνσταντίνος 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05.0 150΄
Σμπούκης Αθανάσιος 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05.0 150΄
Σταματόπουλος Απόστολος 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 04.0 120΄
Λευθεριώτης Αιμίλιος 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00.0 121΄
Σταματόπουλος Γεώργιος 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00.0 123΄
Κοντογιάννης Γεώργιος 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00.0 150΄
                   
 
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ