ΝΕΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΟΙΚΙΛΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
  Κύπελλο Ελλάδας Λύσης Προβλημάτων 2017
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
Χρόνος σκέψης 150'
1   2   3
   
#2   #2   #2
1.Bf8 (5)   1.Bh4 (5)   1.Bf8 (5)
4   5   6
   
+   +   +
1.Kh7 (4) απειλεί 2.g7 (1)   1.Kd2 (2) f2 ή g2 2.Rd1 (3)   1.Nh4 (1) f1Q 2.Qb7+ Kg1 3.Qa7+ (0,5)       Qf2 4.Qa1+ Qf1 5.Qd4+ (1) Qf2 6.Qd1+      Qf1 7.Qg4+ (0,5) Kf2 8.Qf3 (0,5) Kg1           9.Qg3+ Kh1 10.Qg7 (1) Qf2 11.Qa1+ Qg1    12.Qa8+ (0,5)
7   8   9
   
#3   #3   #5
1.Qc4 Bb3 2.Qf1 (5)   1.Qh3 απειλεί 2.Qc8 (1)                                1... Nc1 2.Qe6 (1)                                        1... Nc3 2.Qf1 (1)                                         1... Nb4 2.Qg2 (1)                                        1... Bxe5 2.Qe6 (1)   1.Ra5 a6 2.Qc5 a5 3.a4 Ka2 4.Rxc3 (5)
10   11   12
   
#6   h#2 (2 λύσεις)   h#5 (2 λύσεις)
1.Bg3 Qa1 2.Qd6 Qh8 3.Bf4 Qa1 4.Be3 Qh8  5.f6 (4,5) 4...Qd4 5.Bxd4 (0,5)   1.Rxd5 Rg6 2.Rxd8 Bxe6# (2,5)                     1.Bxd5 Rg5 2.Bxb3 Rxd3# (2,5)   1.c1Q Ke2 2.Qe3+ Kd1 3.Qf3+ Kc2 4.Qxg2 Kd3 5Kf3 Be2# (2,5)                                     1c1N Kc2 2.Nd3 Kd1 3.Ne1 Ke2 4.Nxg2 Kd3 5.Kf3 Be2# (2,5)
13   14    
     
s#2   s#5    
1.Bg4                                                       1... fxg2 2.Nd3 (2,5)                                 1... fxe2 2.Bxe2 (2,5)   1.Qc1 Ke2 2.Nf4 Kf1 3.Qd2 Nd3 (ή Nc2) 4.Qd1+ Ne1 5.Ng2 (5)    
 
ΔΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ