ΝΕΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΟΙΚΙΛΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
  Κύπελλο Ελλάδας Λύσης Προβλημάτων 2017
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Χρόνος σκέψης 150'
1   2   3
   
#2   #2   #2
4   5   6
   
+   +   +
7   8   9
   
#3   #3   #5
10   11   12
   
#6   h#2 (2 λύσεις)   h#5 (2 λύσεις)
13   14    
     
s#2   s#5    
Οι Λύσεις
 
ΔΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ