ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αρχαιρεσίες 2014

Υποψήφιοι για Διοικητικό Συμβούλιο Υποψήφιοι για Εξελεγκτική Επιτροπή
Αγγελοπούλου Μαρία Αλεξάνδρου Αναστάσιος
Λεβεντέλη Παναγιώτα Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
Πατούχα Μαρία Τσαγγάρη Ειρήνη
Σάμαρης Μιχαήλ Τσαγγάρης Σπυρίδων
Τερζής Φίλιππος  
Τσαγγάρης Ηρακλής-Χαράλαμπος  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συμφώνως προς τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και του καταστατικού του σωματείου μας, καλούμε τα μέλη του Πατραϊκού Συλλόγου Σκακιστών σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Μαϊου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 στα γραφεία του Ομίλου, Δάμωνος 19-21 με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
  2. Εκλογή Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  3. Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρονική διάρκεια της θητείας του
  4. Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής περιόδου 1/1//2014-30/05/2014
  5. Εκλογή οργάνων Διοίκησης: α) πέντε (5) τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου β) τριών (3) μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής

Τα εγγεγραμμένα μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι  43. Τα μέλη που οφείλουν συνδρομή, μπορούν να εξοφλήσουν έως και ανήμερα της Γενικής Συνέλευσης 31/05/2014.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (50%+1) στην παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΤΣΟΣ

  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΟΥΧΑ

 
 
ΔΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ