ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος ---------------------------------------------------------
Αντιπρόεδρος Ηρακλής-Χαράλαμπος Τσαγγάρης  -  6979614629
Γεν. Γραμματέας Φίλιππος Τερζής  -  6970422610
Ειδικός Γραμματέας Μιχαήλ Σάμαρης  -  6974274177
Ταμίας Μαρία Αγγελοπούλου  -  6985633224

 

 

 
ΔΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ