ΝΕΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΟΙΚΙΛΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΟΠ 2017

01.01.2017

Νέο email - Δημοσίευση άρθρων

Η Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Σκακιστικού Ομίλου Πατρών είναι η Γεν. Γραμματέας του συλλόγου κ. Ράνια Κυδωνιάτη 6936783101.

Υπεύθυνος επί αγωνιστοκών θεμάτων είναι ο Γεν. Αρχηγός κ. Αλέξανδρος Αλεξόπουλος 6983520780 και επί προπονητικών ο προπονητής κ. Αναστάσιος Αλεξάνδρου 6975926236.

Το επίσημο email Επικοινωνίας του Ομίλου είναι το info@sopatron.gr

Το παλαιό email παραμένει προς ιδιωτική χρήση.

Κάθε επαφή με τον Όμιλο θεωρείται έγκυρη όταν γίνεται μέσω των επίσημων διαύλων επικοινωνίας. Όλες οι άλλες είναι άκυρες.

Όποιος άνθρωπος του σκακιού ή γενικώς του πνεύματος θέλει μπορεί να στέλνει και να δημοσιεύονται άρθρα του στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τα άρθρα πρέπει να είναι επώνυμα, τεκμηριωμένα και να συντελούν στην προαγωγή του αθλήματος

 
ΔΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ